Měníme Chomutov k lepšímu

Naše priority
pro období 2018 – 2022

Měníme
Chomutov
k lepšímu

Co jsme už splnili.

Naši kandidáti
2018 – 2022

kan_01

1 David Dinda
náměstek primátora
radní Chomutova

kan_02

2 Karel Lipmann
předseda hnutí
radní Chomutova

kan_03

3 Ing. Milan Štefanov
soudní znalec
zastupitel Chomutova

kan_04

4 Mgr. Milan Märc
ředitel SVČ Domeček
zastupitel Chomutova

kan_05

5 Stanislav Mikšovic
výkonný ředitel
radní Chomutova

kan_06

6 PaedDr. Jan Micka
středoškolský učitel
zastupitel Chomutova

kan_07

7 Filip Šlampa
student VŠ

kan_08

8 Ing. Ladislav Bittner
jednatel společnosti

kan_09

9 Ing. Martin Bocian
pedagog a sportovní manažer

kan_10

10 Jaroslav Procházka
IT specialista a analytik

kan_11

11 Ing. Miroslav Legner
finanční bankéř

kan_12

12 Bc. Jiří Kratochvíl
manažer

kan_13

13 Bc. Lukáš Lípa
jednatel společnosti

kan_14

14 Bc. Daniel Havelka
podnikatel v oboru investic

kan_15

15 JUDr. Tomáš Rynt
jednatel společnosti

kan_16

16 Jiří Žák
trenér bojových sportů

kan_17

17 Radek Zaťko
sportovní ředitel

kan_18

18 Eliška Štefanová
studentka VŠ

kan_19

19 Mgr. Jakub Märc
fyzioterapeut

kan_20

20 Ing. Tomáš Šimčík
obchodní a projektový manažer

kan_21

21 Ing. Jiří Musil
oblastní ředitel investiční
společnosti

kan_22

22 Blanka Suková
živnostník

kan_23

23 Pavel Heier
jednatel společnosti

kan_24

24 Lenka Hynešová
zdravotní laborantka

kan_25

25 Daniel Klepl
televizní produkční

kan_26

26 Ing. Jan Zabystřan
ředitel společnosti

kan_27

27 Jana Větrovcová
ředitelka společnosti

kan_28

28 Štěpán Číž
živnostník

kan_29

29 Jana Bretšnajdrová
předsedkyně SVJ

kan_30

30 Petr Schlögl
skladník

kan_31

31 Milan Šíma
provozní restaurace

kan_32

32 Martin Ritter
údržba sportovních zařízení

kan_33

33 David Matula
elektroinženýr

kan_34

34 Roman Černý
technik

kan_35

35 MUDr. Miroslav Šofr
primář interního oddělení

Hnutí
NOVÝ SEVER

KONTAKTNÍ INFORMACE

Sídlo hnutí:
NOVÝ SEVER

Březenecká 4689
430 04 Chomutov

IČ 03016242

www.novysever.cz
E-mail: info@novysever.cz

www.facebook.com/hnutinovysever

ORGÁNY HNUTÍ

Předsednictvo:
Karel Lipmann | předseda
Ing. Milan Štefanov | místopředseda
Mgr. Milan Märc | místopředseda
David Dinda | člen
Ing. Miroslav Legner | člen

Rozhodčí komise:
Bc. Jiří Kratochvíl | předseda
Filip Šlampa | člen
Ing. Martin Bocian | člen

Kontrolní komise:
PaedDr. Jan Micka | předseda
Ing. Zdeněk Drozda | člen
Jaroslav Procházka | člen