Aktivně se zasadíme o zvyšení bezpečnosti

Býváme často oslovováni s tím, že se vám náš volební program líbí a to zejména v oblasti, kterou Vy jako občané města Chomutova a Jirkova považujete za jednu z nejzásadnějších k řešení.  Oblast bezpečnosti v našich městech. Často však také, zejména po špatných zkušenostech z minulých let vyslovujete obavu, aby z naší strany nešlo jen o předvolební sliby a hesla. Abychom opravdu prosazovali taková opatření, která pomohou situaci v našem regionu zásadně zlepšit.  Na úvod trochu nudné statistiky v počtu vybraných trestných činů v období prvního pololetí roku 2014 za okres Chomutov a v porovnání za okres Mladá Boleslav, který se počtem obyvatel rovná našemu okresu a který je také poměrně průmyslově zaměřen a jsou zde např. agenturní zaměstnanci (cizinci).

 

  Chomutov Mladá Boleslav
Násilné tresné činy 179 80
Mravnostní trestné činy 25 7
Krádeže vloupáním 417 307
Krádeže 663 574

 

Naše město, náš region nejsou bezpečná místa pro klidný život. Proto se zavazujeme, že v případě volebního úspěchu, který bude dostatečný k tomu, abychom byli schopni realizovat své programové priority, kam zejména bezpečnost patří, prosadíme vznik komise (jako oficiálního poradního orgánu rady města), která bude napříč celým spektrem oborů a činností vyhodnocovat, navrhovat a koordinovat opatření, která jsme Vám slíbili splnit. To je především boj s drogovou problematikou, boj s násilím v našich ulicích, rušení nočního klidu a boj proti dalšímu přílivu nepřizpůsobivých do našich měst. Věříme, že pokud by tato koordinační komise fungovala již v uplynulém volebním období, nedošla by situace tak daleko abychom sledovali jak jsou naše děti napadány na dětských hřištích a obávali se o zdraví svých nejbližších v takové míře jako nikdy předtím.

 

Víme, že město jako takové má omezené pravomoci. Současně však víme, že pokud se budeme snažit problémy včas rozpoznat, navrhovat další opatření a tyto v co nejkratším termínu realizovat (stavební uzávěra pro ubytovny, zákaz výkupu kovů, správce na dětská hřiště atd.), tak dojde ke zřetelnému zlepšení v oblasti bezpečnosti. Zavazujeme se také požadovat a VYŽADOVAT od Policie ČR (a to jak na místní, tak krajské a celostátní úrovni) taková opatření, která by do našich měst přinesla větší bezpečí. Zejména posílení počtu policistů na výkon přímé hlídkové služby, tak aby PČR plnila svoje zákonem dané povinnosti. Také bude naší prioritou posílení Městské policie a kamerového systému.

 

Komise bude pravidelně zveřejňovat výsledky své práce a vy tak budete mít přímou kontrolu nad tím, jak plníme své sliby.

 

Za tým NOVÉHO SEVERU kandidáti pro město Chomutov

 

Bc. Jiří Kratochvíl, regionální manažer
Daniel Havelka, soukromý detektiv