PROGRAMOVÉ PILÍŘE


BEZPEČNOST

Chomutov je místem, kde žijeme, kde pracujeme, kde se bavíme a odpočíváme. Proto je pro nás důležitý pocit bezpečí, ochrana našeho života, života našich blízkých, zdraví a majetku. Zasadíme se o to, aby se snížila pouliční kriminalita, dostupnost drog omezíme represí proti jejich varnám. Zkomplikujeme příliv nepřizpůsobivých občanů do našeho města, budeme dbát na dodržování norem na počet osob v bytech a respektování nočního klidu. Ochranu majetku zvýšíme snahou o dohled nad výkupnami sběrných surovin a zastavárnami. Ke zvýšení bezpečnosti v ulicích města přispějeme také osvětlení frekventovaných přechodů pro chodce a rozšíření stávajícího kamerového systému do problémových lokalit.


KOMFORT ŽIVOTA

Chomutov se po letech musí stát čistým a udržovaným místem pro život. Čistotu v ulicích zvýšíme nejen maximálním zapojením lidí na sociálních dávkách, ale také například nabídkou odkupu předzahrádek vlastníkům nemovitostí, kterým navíc odlehčíme snížením daně z nemovitosti. Změníme městský park tak, aby se opět stal místem pro relaxaci. Zkulturníme a zefektivníme cestování městskou hromadnou dopravu. A to jak nastavením nových podmínek pro cestující, tak obnovou vozového parku. Vytvoříme tlak na Krajskou zdravotní, aby nemocnice v Chomutově přestala systematicky chátrat. Budeme důkladně monitorovat nepoužívané domy a objekty, aby naše město nebylo rájem pro feťáky, dealery či parazity sociálního systému.


SPORT A VOLNÝ ČAS

Bude těžké vrátit život do centra města, ale prakticky okamžitě ho můžeme přivést do nových městských částí. Moderní sportoviště na Zadních Vinohradech, kde v bezprostřední blízkosti leží plavecký, hokejový, fotbalový a atletický stadion, logicky vybízejí k myšlence společné sportovní akademie, která by efektivně organizovala výchovu mladých sportovců. Podpoříme všechny sportovní kluby, které aktivně vytvářejí prostor a možnosti ke sportování dětí a mládeže. Zvýšíme počet hřišť určených k bezplatnému sportování a pro bezpečnost našich dětí zavedeme správce těchto hřišť. Podáme pomocnou ruku zájmovým spolkům, které se starají o rozvoj kultury v našem městě. Aktivně budeme pomáhat rozvoji Podkrušnohorského zooparku a rekreační zóny v Bezručově údolí. Vyvineme úsilí k tomu, aby do správy města bylo vráceno Kamencové jezero.


VEŘEJNÁ SPRÁVA A KORUPCE

Město musí být dobrým hospodářem. Naším cílem je přehledný a snadno kontrolovatelný systém zadávání veřejných zakázek. Stejně jako na úrovni rodinného nebo firemního hospodaření musí i ve veřejném sektoru platit, že vybrat nejlevnějšího dodavatele nemusí vždy nutně znamenat vybrat nejkvalitnějšího dodavatele. Zásadním kritériem každé soutěže musí být prospěšnost pro město, nikoliv provize a známosti. V této souvislosti chceme zdůraznit, že do všech funkcí ve vedení města a městských organizací budeme navrhovat kandidáty výhradně podle jejich odborných předpokladů, nikoliv dle jejich stranické příslušnosti. Město v naší správě bude hájit zájmy svých občanů.