STANOVY HNUTÍ

Stanovy hnutí NOVÝ SEVER lze stáhnout zde.

VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY

Výroční finanční zpráva hnut NOVÝ SEVER za rok 2017 zde.

ORGÁNY HNUTÍ

Předsednictvo
Karel Lipmann předseda
Ing. Milan Štefanov místopředseda
PaedDr. Jan Micka člen
Rozhodčí komise
Bc. Jiří Kratochvíl předseda
Mgr. Milan Märc člen
Stanislav Mikšovic člen
Kontrolní komise
David Dinda předseda
Ing. Miroslav Legner člen
Slávka Kysilková člen