Nulové zastoupení opozice v dozorčích radách

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo v pondělí 2. března 2015, byl do programu krátce před začátkem zasedání zařazen novou vládnoucí koalicí PRO CHOMUTOV + KSČM + ANO 2011 mimořádný materiál, který se týkal odvolání stávajících členů představenstev a dozorčích rad příspěvkových organizací a obchodních společností města Chomutova.  „Byli jsme překvapení, s jakou rychlostí chce nová koalice dosadit své lidi prakticky do všech orgánů městských společností. A to zcela v rozporu se svými předvolebními vyjádřeními,”  říká předseda NS Karel Lipmann.

Strany a hnutí nové vládnoucí koalice v minulosti opakovaně kritizovaly malý počet zástupců opozice v dozorčích radách městských společností a organizací. A zatímco v minulém volebním období měla opozice své zástupce v Sociálních službách, Podkrušnohorském zooparku nebo Technických službách města Chomutova, v novém volebním období nebude mít zástupce nikde. Všechna místa byla totiž na návrh nové vládnoucí koalice obsazena výhradně lidmi z vládnoucího uskupení. „Alespoň částečné opoziční obsazení dozorčích rad, které v městských organizacích a společnostech mají mít kontrolní smysl, jsme považovali za krok správným směrem. I proto jsme ho v předvolebních vyjednáváních zásadním způsobem prosazovali. Bohužel se ukazuje, že slova před volbami a skutečné činy po nich se mohou výrazně lišit,” komentoval lídr hnutí David Dinda.

Foto: Chomutovský deník