Město vyhlásí zóny bez doplatků na bydlení

Město využije novely zákona o hmotné nouzi a vyhlásí zóny, ve kterých sociálně slabí nebudou dostávat doplatky na bydlení. Jedná se lokality, kde se ve velkém pronajímaly spekulativně byty nebo se sestěhovávají do ubytoven lidi, kteří nedodržují pravidla soužití. Zároveň se jedná o lokality se zvýšeným výskytem přestupků, záškoláctví a dalších sociálně-patologických jevů. „Situace zejména v některých sídlištích je neúnosná. Zóny bez doplatku na bydlení jsou jednou z cest, jak nadále nezhoršovat stav těch nejhorších míst ve městě,” říká radní Karel Lipmann.
 
Rada města schválila, že bezdoplatkovými zónami budou sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná a střed města (území ohraničené ulicemi Palackého dále pod silnicí 1/13, Čelakovského, Vinohradská, Tovární, Pražská). Návrhem vydání tzv. opatření obecné povahy se nyní bude zabývat magistrát, platit by mělo nejpozději od dubna. „Některá místa jsou na seznamu také z preventivních důvodu, abychom předešli migraci problémů do lokalit, kde je ještě relativní klid,” doplňuje předseda hnutí Karel Lipmann.
 
Radnice chce tímto krokem zabránit typickému scénáři, kdy spekulant koupí jeden či více bytů a za vysoké nájemné doplácené sociálními dávkami v nich ubytuje mnohačlenné rodiny, které pak narušují soužití v domech a i v celých sídlištích. Spekulanti mají devastující vliv na ekonomiky sdružení vlastníků, protože často nehradí zálohy za služby. Opatření se vztahuje na nové nájemní smlouvy.
 
Jen v letošním roce v lokalitách, kde chce město zavést bezdoplatkové zóny, městská policie řešila 447 přestupků proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. „Monitorováním protiprávního jednání asistenty prevence kriminality bylo v uvedených lokalitách zjištěno přestupkové jednání v rámci preventivní pochůzkové činností ve 3 635 případech,“ dokládá ředitel městské policie Tomáš Douda. V sídlištích Policie České republiky řešila 267 trestných činů a 299 přestupků, ve středu města pak 411 trestných činů a 567 přestupků. V lokalitách se 145 rodinách vyskytuje záškoláctví.
 
Foto: Roman Dušek