Město Chomutov poprvé ve své historii podpoří vrcholové sportovce

Foto: Roman Dušek

Statutární město Chomutov poprvé ve své historii podpoří vrcholové sportovce! Jedná se o průlomový krok, který je výsledkem jednotného postoje a dlouhodobé spolupráce celého sportovního prostředí.
 
Dosud byly sportovní organizace podporovány grantovou politikou výhradně na činnost dětí a mládeže. Ta bude pokračovat i nadále, pro rok 2018 se dokonce počítá s navýšením objemu prostředků v této kapitole až na 20 milionů korun. Nad tento rámec bylo navíc schváleno memorandum, které zaručuje osmi vybraným sportovním organizacím podporu v celkové výši 16 milionů korun na činnost svých dospělých sportovců. Rozhodlo o tom zastupitelstvo na svém jednání v pondělí 20. listopadu. Pro bylo dvacet z jedenatřiceti přítomných zastupitelů napříč politickým spektrem. „Město vyslalo důležitý signál, že se chce podílet na rozvoji nejen mládežnického ale také navazujícího vrcholového sportu. Otevřelo tak dveře všem místním talentům k tomu, aby za vrcholovým sportem nemusely odcházet jinam,” říká náměstek primátora David Dinda.
 
Podporu pro fungování ve vrcholových soutěžích garantuje Statutární město Chomutov nejen pro letošní rok, ale i pro období let 2018 – 2020. Zástupci klubů tak získají to, po čem dlouhé roky volali, a sice jistotu podpory na delší časové období a klid na koncepční práci. Po uplynutí zmíněného období však budou muset předložit výsledky své práce a podporu na další roky znovu obhájit. Společnou snahou je udržet v Chomutově všechny vrcholové sporty a zároveň podpořit ty, které ke svým vrcholům míří.
 
Statutární město Chomutov tak vysílá směrem ke sportovní veřejnosti jasný signál, že podpora sportování dětí a mládeže, ale také dospělého sportu a vrcholových soutěží, je jednou z jeho hlavních priorit. „Jsme za tuto zprávu velmi rádi a schválení memoranda považujeme za jeden z největších počinů v oblasti sportu v novodobé historii města. Věřím, že se brzy ukáže, že to byl krok správným směrem. Vkládáme velké úsilí do výchovy mládeže a to s cílem, aby jednou svými dovednostmi bavili diváky v naší hale, v našem městě a nejlépe v nejvyšších dospělých soutěžích. A k tomu je potřeba vytvářet kvalitní zázemí. Teď víme, že o to Chomutov stojí a je ochoten to podpořit,“ je spokojen předseda klubu Florbal Chomutov Martin Bocian. 
 
Organizace, které získaly podporu města pro období let 2017 – 2020 (dle abecedního řazení):
BK Levharti Chomutov, s.r.o.
CZECH WRESTLING Chomutov, z.s.
FC CHOMUTOV, s.r.o.
Florbal Chomutov, z.s.
Piráti Chomutov, a.s.
Sportclub 80 Chomutov, z.s.
TJ Slávie Chomutov, z.s.
TJ VTŽ Chomutov, z.s.